2014-2015

Lista protocoalelor, acordurilor de colaborare si a parteneriatelor încheiate de unitatea de învăţământ,
pe ultimul ciclu de învăţământ / Protocoalele de colaborare cu diferite institutii,
parteneriate cu unitaţi de învăţământ similare din ţară şi din strainatate.
2014-2015
Nr. crt. Proiectul/parteneriatul/protocolul Instituţia/organizaţia parteneră Obiectul colaborării Durata acordului Profesori implicaţi
1 Prevenire şi consiliere antidrog Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj realizarea proiectelor derulate de Asociaţia Caritas Eparhial-Catoloc Cluj, În special cele de prevenire şi consiliere antidrog 16,09,2014-30,06,2015 Baciu Rodica
2 Prevenire consum tutun şi droguri Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj Napoca Întâlniri cu elevii , discuţii despre consumul de droguri, alcool, tutun, etnobotanice şi energizante An şcolar 2014-2015 Caldare Costantin                                     Sălăgean Diana
3 Combaterea delicvenţei juvenile Poliţia Municipiului Cluj-Napoca, Secţia 3 Reglementarea modului de colaborare între cele două parţi, pentru optimizarea organizării şi funcţionării sistemului- cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a elevilor şi a personalului didactic, în scopul creşterii siguranţei în unităţile de învăţământ preuniversitar 2014-2016 Caldare Costantin                                     Sălăgean Diana
4 Indrumare practică pedagogică Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Realizare practică pedagogică 01.10.2014-01.10.2015 Călian Alexandrina                                     Crişan Angela                                                 Meteş Daniela                                                 Răduţ Ioana                                                   Toader Ancuţa                                                 Boilă Narcisa                                                   Curta Codruţa                                           Farmaciuc Rodica
5 Acţiuni de ecologizare Primaria Municipiului Cluj Napoca Reprezintă stabilirea unor relaţii de colaborare între cele doua instituţii cu privire la efectuarea de către elevii de la instituţia de învăţământ preuniversitar- universitar-O.N.G.Liceul Tehnologic Alexandru Borza An şcolar 2014-2015 Farmaciuc Rodica                                               Boilă Narcisa
6 Finanţare Fundaţia Noi Orizonturi Finanţare 30-Sep-14
7 Eu- europeanul de azi sau noi cititorii Liceul Speial pentru Deficienţi de Vedere Cluj Napoca                                             Colegiul Tehnic Dr. I. Raţiu Turda       Colegiul Economic Iulian Pop Cluj Napoca Liceul Teoretic Victor Babeş Reprezintă colaborarea dintre părţile contractante în vederea desfăşurării proiectului şcolar interdisciplinar Eu-europeanul de azi sau noi cititorii Valabil pe durata derularii activităţii proiectului Nadia Torge                                                     Rotar Adriana
8 Drepturile copiilor Fundaţia Româna pentru copii, comunitate şi familie Are la bază dorinţa comună de a promova interesul superior al copilului, respectiv asigurarea dreptului copilului la educaţie, dezvoltare emoţională, mentală, integrala socio-profesională, precum şi a celorlalte drepturi cum sunt ele descrise în Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Copiilor 30.04.2015-30.04.2016 Sălăgean Diana
9 Automobilul între Da şi Nu Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleşoianu Formarea deprinderilor de viaţă sanătoasă necesară integrării socio-profesionale din perspectiva utilizatorului automobilului, promovând comunicarea şi competiţia între elevii şi profesorii din şcoli şi regiuni diferite. An şcolar 2014-2015 Meteș Daniela
11 Cuvântul Bucuria Sufletului Lumina Minţii Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania Reprezintă colaborarea dintre părţile contractante în vederea desfăşurării proiectului şcolar interdisciplinar Cuvântul Bucuria Sufletului Lumina Minţii Valabil pe durata derularii activităţii proiectului Rotar Adriana
12 Campania de informare vreau să aflu Asociaţia studenţilor Creştini Ortodocşi filiala Cluj Napoca informarea tinerilor în legătură cu riscurile adoptării unui comportament sexual iresponsabil 30.10.2014-30.10.2015 Rotar Adriana
13 Schimb de bune practici prin sport şi cultură Beckes Megyei Tisza Kalman Koyoktotasi Intezmeny Dezvoltarea gândirii multuculturale a imaginaţiei şi a creativităţii elevilor noiembrie 2013-septembrie 2014 Lungu Ana
14 Prevenirea consumului de substante interzise Asociaţia europeană penru siguranţă şi antidrog Acţiuni de prevenire a consumului de droguri, alcool, tutun, substanţe etnobotanice si energizante în şcoală An şcolar 2014-2015 Sălăgean Diana
15 Educaţie nu violenţă Inspectoratul de Poliţie Cluj Napoca Reducerea actelor de violenţă în care sunt implicaţi elevii Liceului Tehnologic Alexandru Borza An şcolar 2014-2015 Caldare Constantin                                       Sălăgean Diana
16 Facilitarea integrării sociale a tinerilor Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie Facilitarea integrării sociale a tinerilor 30.04.2015-30.04.2016 Sălăgean Diana
17 Orientare profesională Facultatea de Business din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj Napoca Promovarea unei colaborării între cele două instituţii, în aria educaţională, pentru orientarea profesională a obsolvenţilor de liceu în domeniile dezvoltate de facultate. perioadă nedeterminată Meteș Daniela
18 Valenţe tehnice în cadrul învăţământului profesional şi Tehnic Colegiul Tehnic Victor Ungureanu Câmpia Turzii Derularea de programe şi proiecte educative 18.09.2014-18.09.2015 Baciu Rodica
19 Proiect Educaţional La Francophonie en Fete Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov Colaborarea dintre părţile contractante în vederea organizării proiectului educaţional La Francophonie en Fete An şcolar 2014-2015 Igana Mihaela
20 Simpozionul Naţional “Auxiliare curriculare, portofolii şi proiecte ale elevilor”, ediţia a X-a Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, -realizarea anuală a simpozionului pentru cadre didactice şi elevi din învăţământul preuniversitar Oct. 2014 – mai 2015 Mestecan Cornelia
Casa Corpului Didactic Cluj, Trișcă Rodica
Universitatea “Babeş Bolyai” Cluj-Napoca (Facutatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei),   Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei Răduţ Ioana
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (Facultatea de Construcţii de Maşini, Departamentul: Ingineria Proiectarii şi Robotică) Baciu Rodica
Călian Alexandrina
Insp. scolar prof.  Pop Cristian
Met.dr. Lung Dana Liliana
Lect.dr. Stan Cornelia
Conf.dr.ing. Craciun Florina
Şef de lucrari dr. ing. Dobocan Corina Adriana
21 Impact Act Clubul Impact-Funda’ia ,,Noi orizonturi’’ Educaţie în folosul comunității An şcolar 2014-2015 Crișan Angela
Torge Nadia
22 Proiectul european Eco-Schools CCDR-România-membru al Fundației Mondiale de Educație pentru Mediul Înconjurător Educatia pentru comportament ecologic An şcolar 2014-2015 Ciupe Lenuța
Trișcă Rodica
Răduț Ioana
Stupar Mariana
Meteș Daniela
Crisan Angela
Abrudan Anda
Boilă Narcisa
23 Promovare/participare Simpozionul National Edmond Nicolau Liceul Tehnologic Electromureş Tg-Mureş Colaborarea dintre părţile contractante în vederea organizării/participării la Simpozionul National Edmond Nicolau 02.03.2015 Meteș Daniela
Reclame